õ (ϡ) PYONGCHONKUYOK


ع õ()ϴ.
عڴ ߱, , , ܼ õ() ٲ 1960 10 ܼ Ȼ굿, ϼ, , , , õ, е պ õ żߴ.

Ȼ굿 ( )Ȼ 1 (ߣ 1) ANSAN 1DONG
Ȼ 2 (ߣ 2) ANSAN 2DONG
ϼ 1 ( 1) PUKSONG 1DONG
ϼ 2 ( 2) PUKSONG 2DONG
() KANSONGDONG
() PONGJIDONG
() PONGNAMDONG
() CHONGPYONGDONG
е () PONGHAKTONG
ؿ 1 ( 1) HAEUN 1DONG
ؿ 2 ( 2) HAEUN 2DONG
1 ( 1) RYUKKYO 1DONG
2 ( 2) RYUKKYO 2DONG
õ 1 ( 1) PYONGCHON 1DONG
õ 2 ( 2) PYONGCHON 2DONG
1 ( 1) SAEMAUL 1DONG
2 ( 2) SAEMAUL 2DONGCopyright (c) 1997, JoongangIlbo All Rights reserved.
Contact to uri@joongang.co.kr for more information